Đăng ký nhận thông báo đến máy tính của bạn

Khi nhận thông báo mới, bạn sẽ nhìn thấy ở góc màn hình. Với việc đăng ký nhận thông báo. Bạn sẽ nhận được tin tức nóng nhất, mới nhất hàng ngày khi có thông báo từ Báo Mới và bạn đang mở trình duyệt Chrome mà không cần phải vào trang Web baomoi.com. Bạn hãy bắt đầu bằng cách nhấn "Đăng ký nhận thông báo từ Báo mới". Trong trường hợp bạn đã đăng ký trên máy tình này, để hủy nhận thông báo, bạn vui lòng nhấn "Hủy đăng ký nhận thông báo từ báo mới".

Đăng ký nhận tin nóng, tin mới đến email của bạn

Với việc đăng ký nhận tin qua email. Bạn sẽ nhận được những tin tức nóng nhất, mới nhất hàng ngày được gửi đến từ Báo Mới. Tin tức sẽ được phân loại và gửi vào email bạn đã đăng ký. Bạn hãy bắt đầu bằng cách nhập địa chỉ email của mình vào ô trống và nhấn "Đăng ký". Trong trường hợp bạn đã đăng ký, để hủy đăng ký nhận tin qua email, bạn vui lòng nhấn "Hủy đăng ký nhận tin" trong email tin tức hàng ngày từ Báo Mới gửi đến bạn. Cửa sổ mới bật ra bạn nhấn "Hủy đăng ký".